APIE MUS

UAB „Vieši sprendimai“ tai konsultacinė įmonė teikianti projektų valdymo ir administravimo bei viešųjų pirkimų teisines paslaugas. Per ketverius veiklos metus sukaupėme didelę patirtį Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo srityje.UAB „Vieši sprendimai“ padėjo įgyvendinti daugiau kaip 50 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių bendra vertė viršija 20 mln. eurų. Mūsų klientai gavo daugiau kaip 10 mln. eurų negrąžintino finansavimo.


UAB „Vieši sprendimai“ ekspertai yra dirbę įvairiose ES struktūrinių fondų finansavimą skirstančiose institucijose, o jų įgyta patirtis leidžia suteikti klientams aukščiausio lygio paslaugas. Administravome ir administruojame projektus pagal šias priemones:

  • Lietuvos verslo paramos agentūra – „Inoklaster LT“, „Naujos galimybės“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Invest LT+“ „E-Verslas LT“, „Procesas LT“, „Asistentas-1“, „Asistentas-4“, „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“, „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“
  • Europos Socialinio Fondo agentūra – „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“
  • Centrinė projektų valdymo agentūra – „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“, „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“
  • Nacionalinė mokėjimo agentūra – „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“
  • Jungtinis techninis sekretoriatas – „Europos kaimynystė ir partnerystė“Mūsų darbo principai:

  • Bendradarbiavimas
  • Lankstumas
  • Atsakomybė
  • Tobulėjimas

 

Pasirinkę mus, Jūs gausite profesionalias paslaugas, išvengsite projektų įgyvendinimo klaidų, įsisavinsite gautą finansavimą bei sutaupysite savo brangų laiką.