NVKT logoLietuvos Respublikos Ūkio ministerija paskelbė kvietimą pasinaudoti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „VERSLO KONSULTANTAS LT“.

Priemonės tikslas – suteikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę,  metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

Didžiausias paramos dydis projektui gali siekti iki 6.500,00 EUR, o didžiausias paramos intensyvumas gali siekti 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Naudojantis priemone „VERSLO KONSULTANTAS LT“ yra remiamos šios veiklos:

 • aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems SVV subjektams;
 • aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių (imtinai) iki penkerių metų veikiantiems SVV subjektams.

Informuojame, kad UAB „Vieši sprendimai“ ekspertai Tomas Urban ir dr. Audrius Dzikevičius yra NACIONALINIO VERSLO KONSULTANTŲ TINKLO nariai ir gali teikti ES investicijų lėšomis subsidijuojamas konsultacijas šiose srityse:

 • Parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai
 • Investicijos ir finansavimo šaltiniai
 • Projektų valdymas
 • Įmonės finansų valdymas
 • Teisiniai aspektai

Įmonė, norėdama gauti subsidijuojamas konsultacijas, privalo užpildyti ir INVEGAI pateikti paraišką, SVV bei „vienos įmonės“ deklaracijas, dotacijos sutartį bei pažymą apie atsiskaitomąją sąskaitą. Visos dokumentų formos bei priemonės finansavimo sąlygų aprašas pateikiami čia: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-03-1-1-ivg-t-819-verslo-konsultantas-lt

Daugiau informacijos apie NACIONALINĮ VERSLO KONSULTANTŲ TINKLĄ galima rasti čia: http://vkt.verslilietuva.lt/

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ir gauti subsidijuojamas aukštos kokybės UAB „Vieši sprendimai“ ekspertų konsultacijas!

DALINTIS
  Apie Vieši Sprendimai

  UAB „Vieši Sprendimai“ teikia konsultacines paslaugas viešųjų pirkimų srityje.