atsisiųstiInformuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Taip pat įsigaliojo perkančiosioms organizacijoms privalomi vadovautis šie teisės aktai:
1. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas;
2. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika;
3. Kainodaros taisyklių nustatymo metodika;
4. Nustatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika;
5. Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas;
6. Kiti aktai.

Daugiau informacijos apie naują Viešųjų pirkimų įstatymą ir jį lydinčius teisės aktus galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje.

Kviečiame aktyviai bendradarbiauti ir gauti aukštos kokybės UAB „Vieši sprendimai“ ekspertų konsultacijas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais!

DALINTIS
    Apie Vieši Sprendimai

    UAB „Vieši Sprendimai“ teikia konsultacines paslaugas viešųjų pirkimų srityje.