NAUJIENOS

Informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Taip pat įsigaliojo perkančiosioms organizacijoms privalomi vadovautis šie teisės aktai: 1. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas; 2. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika; 3. Kainodaros taisyklių nustatymo metodika; 4. Nustatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika; 5. Informacijos viešinimo Centrinėje […]

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija paskelbė kvietimą pasinaudoti Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „VERSLO KONSULTANTAS LT“. Priemonės tikslas – suteikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę,  metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais. Didžiausias paramos dydis projektui gali siekti iki 6.500,00 EUR, o didžiausias paramos […]

Sėkmingai įgyvendintas, UAB „Vieši sprendimai“ administruotas, Jaunimo verslumo skatinimo asociacijos projektas „Smulkių įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas skatinant prisitaikymą prie įmonių reikmių ir darbo rinkos pokyčių“. Projekte dalyvavo 25 partneriai (smulkios ir vidutinės įmonės): UAB „Suslavičius – Felix“, UAB „Railana“, UAB „Gravitas Partners“, UAB „Slov Services“, „UAB „Civitta“, UAB „Sergel“, UAB „Biomapas“ ir kt. Mokymų temas įmonės […]

Sėkmingai įgyvendintas, UAB „Vieši sprendimai“ administruotas, UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ projektas „UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ (toliau – MDC) kompleksinis konkurencingumo ir medicininių paslaugų eksporto potencialo didinimas“. Projekto metu MDC buvo įdiegta pripažinta tarptautinė Joint Commission  International (JCI) valdymo sistema, akredituojant MDC veiklą ir teikiamas paslaugas pagal JCI standarto ,,Hospital programe“ (Ligoninės programą). Taip pat […]

Sėkmingai įgyvendintas, UAB „Vieši sprendimai“ administruotas, UAB „Amber Food“ (pavadinimas pakeistas iš VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB) projektas „VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ, UAB KONKURENCINGUMO DIDINIMAS DIEGIANT ŠIUOLAIKIŠKUS LEAN VADYBOS METODUS“. Projekto metu  UAB „Amber Food“ buvo įdiegtas LEAN įrankių komplektas. Šių įrankių visuma sudaro fundamentalias sąlygas UAB „Amber Food“ didinti produktyvumą, užtikrinti aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę, kas paskatintų didesnį klientų pritraukimo […]

Sėkmingai įgyvendintas, UAB „Vieši sprendimai“ administruotas, AB „Stumbras“ projektas „AB „Stumbras“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose_Nr.1“. Projekto metu AB „Stumbras“ gaminama produkcija buvo pristatyta 3 tarptautinėse parodose JAV ir Rusijoje. Projekto vertė: 258.550 Lt.